4. August, 2003

GlocalBeer har arbejdet for House of Beer

I December 2002 blev Glocalbeer kontaktet af Søren Ask Nielsen, daværende administrerende direktør i ølimportfirmaet House of Beer. GlocalBeers opgave lød på at være konsulenter og skribenter på udviklingen af det hidtil mest omfattende salgsmateriale om firmaets produkter. Materialet skulle anvendes både som indhold til firmaets kommende webside og som et bredt anvendeligt præsentationsmateriale, der kunne ruste 'folkene i marken' med størst mulig indsigt.

Glocalbeer påtog sig den spændende opgave og med ildhu gik vi i gang med et større researcharbejde. Fra starten var Glocalbeer og House of Beer helt enige om at materialet skulle komme ind bag myterne og få formidlet de interessante historier objektivt og underholdende. For vores eget vedkommende betød det, at vi måtte konfrontere os selv med egne fordomme omkring visse produkter. Heldigvis viste det sig, at nogle at de produkter vi havde følt os mindst inspireret til at skrive om, i virkeligheden var nogle af de mest interessante. Mon ikke det er en universel erfaring? Alt i alt har størsteparten af produkterne være meget spændende at arbejde med. De har gjort os bekendt med mange spændende detaljer og anekdoter, der har gjort os væsentligt klogere både som nydere, kendere og skribenter.

Helt konkret har GlocalBeer udviklet en profil på hvert af house of beers produkter, hvori der fortælles om bryggeriets historie, sanseindtryk, brygtekniske karakteristika og gastronomiske anvendelse. Derudover har GlocalBeer udarbejdet et større materiale om øllets regioner, øllets historie, ølsmagning m.m.

House of Beer har nu endeligt lanceret websiden www.houseofbeer.dk . Det er GlocalBeers vurdering at det til fulde er lykkes for House of Beer, at få udviklet en af de mest saglige danske kommercielle webside om øl. Udover at det er en af de mest æstetiske webside indenfor kategorien, gør den sig også bemærket ved sit content management system, der sikre en høj grad af integration og brugervenlighed. Derudover må vi rose House of beer for at de have formået at anvende mediet således at alle kan være med. Det er et valg vi finder harmonere godt med erkendelsen af at Internettet er en del af det moderne offentlige rum. Og så vil vi lige sige tak til Mia Aastrup for godt samarbejde.