7. Oktober, 2002

KastanietrÆerne i MÜnchen

I bryggeriernes barndom, var det at brygge øl ofte forbundet med stor brandfare. De mange bryggerier i de tæt befolkede middelalderbyer, brugte levende ild i mange af processerne. I mange sydbayriske byer, som München var denne fare i sommermånederne overhængende, grundet byernes geografiske placering i læ af Alperne, der giver lange, varme og tørre somre.

Som en konsekvens blev der i 'Bayerische Brauordnung i 1539 fastlagt regler for hvornår man måtte brygge øl. Reglerne forbød brygning af øl i sommerhalvåret mellem de to helgenfestdage Skt. George den 23. april og Skt. Michael den 29. september. Bryggerierne måtte derfor brygge øl i vinterhalvåret og lagre det til sommerhalvåret. Datidens store ølforbrug samt den dårlige infrastruktur, skabte et kolossalt behov for lagringsmuligheder i umiddelbar nærhed af byerne.

Sommerstemning under kastanietræerneBehovets størrelse skal ses i lyset af, at alle drak øl - børn som voksne - og et voksent menneske behøvede helt op til 6 liter øl om dagen i kompensation for manglende rent drikkevand. En by som München havde et indbyggertal på over 20.000. En løsning var at bygge lagringskældre eller som de hedder på tysk 'bierkellern'. Problemet i München var det høje grundvandspejl, der forhindrede konstruktionen af dybe lagringskældre, og man var derfor nødt til at bygge kældre, der lå relativt højt. De højt beliggende kældre var ikke tilstrækkelige kølige til at holde øllet nedkølet i de varme sommermåneder. For at skabe tilstrækkelig kølige forhold indførte bryggerne kastanietræer, der blev plantet på jorden over kældrene for at give skygge, som kunne skabe de rette temperaturforhold i kældrene.

Med tiden opstod der udskænkningssteder eller på tysk 'Biergärten' oven på lagringskældrene og udskænkningsstederne fik endelsen –keller. I München har alle de store bryggerier deres egen keller: Spaten-keller, Salvator-Paulaner-keller, Löwenbraukeller, Hofbraükeller, Augustiner-keller. Pshorr-keller. Her kan man i dag fra tidligt forår til efterår sidde under kastanietræerne og spise sin medbragte eller købte mad og drikke 'ein mass', mens børnene leger.